1999: Σεμινάριο με θέμα «Πολιτισμός και Νεολαία»

Σεμινάριο με θέμα «Πολιτισμός και Νεολαία» και εργαστήριο κατασκευής και εμψύχωσης θεατρικής κούκλας, για άνεργους φοιτητές.

  • Δίδαξαν οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων: Λέττα Πετρουλάκη
  • Διάρκεια: 1 μήνας