2008: Σεμινάριο - Εργαστήριο κατασκευής και εμψύχωσης γαντόκουκλας

Σεμινάριο –Εργαστήριο κατασκευής και εμψύχωσης γαντόκουκλας για εκπαιδευτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους σε συνεργασία με το Θέατρο Κούκλας του Τάκη Σαρρή. Πήραν μέρος 40 περίπου εκπαιδευόμενοι και κατασκεύασαν 78 γαντόκουκλες

  • Δίδαξαν: Λέττα Πετρουλάκη, Τάκης Σαρρής
  • Διάρκεια: 1 μήνας