2009: Σεμινάριο κατασκευής και εμψύχωσης θεατρικής κούκλας για εκπαιδευτικούς

Σεμινάριο κατασκευής και εμψύχωσης θεατρικής κούκλας για εκπαιδευτικούς, εθελοντές και άτομα με ειδικές ανάγκες του ΚΕΚΥΚΑ με Α. Πήραν μέρος 40 εκπαιδευόμενοι και κατασκεύασαν 70 κούκλες.

  • Δίδαξαν οι: Λέττα Πετρουλάκη και Χριστίνα Δίμιζα
  • Διάρκεια: 1 μήνας