Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: Νικολέττα Πετρουλάκη – Σοφικίτου

Α’ Αντιπρόεδρος: Πόπη Μαυρέα

Β’ Αντιπρόεδρος: Ευαγγελία Ζωγοπούλου

Γεν. Γραμματέας: Ντίνα Τσαπάκη – Σπυροπούλου

Οργανωτικός Γραμματέας: Ελένη Σιγαλού

Ταμίας: Κατερίνα Γκόνου- Καρνούσκου

Έφορος Ταμείου: Σοφία Αρβανίτη

Αναπληρωματικά μέλη

Υπεύθυνη θεατρικής ομάδας: Ελένη Χριστοπούλου

Υπεύθυνη εκδηλώσεων: Τζένη Μητσούλα